www.fritzholte.com >>> Studiesirkler >>> Studiesirkel 2

Studiesirkel basert på Fritz C. Holtes bok "En annen verden er mulig"

Tilbakemeldinger

 

Materialet til disse studiesirkelene er som dere vet lagt ut på Internett i stedet for å distribueres på papir. Dette gjør det mulig å endre det hver gang det kommer ny informasjon som gjør endring ønskelig. Informasjonen kan bl.a. være tilbakemeldinger fra deltakere i studiesirkler. Tilbakemeldingene kan være alt fra et par linjer som peker på at en detalj i studiematerialet bør endres, til en kritisk gjennomgang av opplegget for sirkelen og alt materialet til den.

For dem som kommer i gang med studiesirkelen senere enn dere, vil en tilbakemelding fra dere kanskje føre til en forbedring av det studiematerialet de skal bruke. Holte oppfordrer dere til å sende en tilbakemelding. Selvfølgelig vil han kunne få mest utbytte av en kritisk vurdering både av opplegget og av alt studiematerialet. Men la ikke det få dere til å la være å sende en tilbakemelding som er langt mindre omfattende enn dette. Selv et par linjer kan vise seg å bli nyttige.

Tilbakemeldingen kan sendes på e-post til Fritz.C.Holte@oppegard.online.no.

Tekniske feil meldes til webmaster.  

Tilbakemeldinger.   Tekniske feil meldes til webmaster