www.fritzholte.com >>> Studiesirkler >>> Studiesirkel 1

Studiesirkel I:
Bli bedre kjent med de økonomiske teoriene i Holtes bok
"En annen verden er mulig!"

Materiell til studiesirkel:
Innledning
Møte 1
 - Problemene
 - Kapitaloverføringer
 - Handel med utlandet
Møte 2
 - Arbeidsløshet
 - Bremser på handelen med utlandet
 - Årsaker til at myndighetene ikke får bukt med Problemene
Møte 3
 - Internasjonale avtaler
 - Hvorfor det alternative systemet kan løse Problemene
 - Virkninger av at økonomier er vevd inn i hverandre

Innledning

Boka

Boka "En annen verden er mulig - et alternativ til internasjonal markedsliberalisme", (Holte Forlag, 2002) koster 100 kroner, og kan kjøpes hos alle bokhandlere og på internett bl.a hos Haugen Bok.

Her finner du mer informasjon om boka og om hvordan den kan skaffes.

Hvem passer boka og sirkelen for?

Da Holte skrev boka hadde han som mål at den bør være lett å lese bl.a. for disse to gruppene:

Folk som har tatt allmennfaglig linje i videregående skole, men har hatt lite eller ikke noe samfunnsøkonomi der, og som ikke har beskjeftiget seg særlig mye med samfunnsøkonomi senere.

Folk som ikke har allmennfaglig linje i videregående skole, men som på andre måter - f.eks. gjennom fagforeningsarbeid - har skaffet seg noe informasjon som er relevant for de spørsmålene som diskuteres i boka.

Studiesirkelen tar sikte på å kunne passe for bl.a. disse to gruppene.

Hva oppnår en ved å delta i sirkelen ?

Ved å delta i sirkelen vil deltakerne få "fordøyd" innholdet i Holtes bok bedre. Dette vil være nyttig, bl.a. hvis man ønsker å debattere med markedsliberalister.

Arbeidsformer

Arbeidet i Studiesirkelen består av:

Redegjøringene bør fordeles mellom deltakerne, slik at alle tar aktivt del i dette.

Modifikasjoner

Det opplegget som er beskrevet her, kan modifiseres på ulike måter.

Dere kan sløyfe noen emnene, f.eks. drøftingene av Kapittel 7 i Notat C, Notat G og/eller Wahls artikkel

En annen mulighet er å utvide emneutvalget. Dere kan for eksempel drøfte WTO-avtalene mer inngående, og i den forbindelse både bruke Notat F og trekke inn stoff fra andre kilder enn boka.

Antall møter i sirkelen kan dessuten endres ved å bruke flere eller færre møter på de temaene som er foreslått.

Tilbakemeldinger

Materialet til disse studiesirkelene er som dere vet lagt ut på Internett i stedet for å distribueres på papir. Dette gjør det mulig å endre det hver gang det kommer ny informasjon som gjør endring ønskelig. Informasjonen kan bl.a. være tilbakemeldinger fra deltakere i studiesirkler. Tilbakemeldingene kan være alt fra et par linjer som peker på at en detalj i studiematerialet bør endres, til en kritisk gjennomgang av opplegget for sirkelen og alt materialet til den.

For dem som kommer i gang med studiesirkelen senere enn dere, vil en tilbakemelding fra dere kanskje føre til en forbedring av det studiematerialet de skal bruke. Holte oppfordrer dere til å sende en tilbakemelding. Selvfølgelig vil han kunne få mest utbytte av en kritisk vurdering både av opplegget og av alt studiematerialet. Men la ikke det få dere til å la være å sende en tilbakemelding som er langt mindre omfattende enn dette. Selv et par linjer kan vise seg å bli nyttige.

Tilbakemeldingen kan sendes på e-post til Fritz.C.Holte@oppegard.online.no.

Tekniske feil meldes til webmaster.  

Nyttig informasjon

Sirkelen vil bli lagt ut på Holtes nettside www.fritzholte.com/sirkel

De som ønsker å lage en sirkel men ikke har adgang til Internett, kan skrive til Fritz Holte, Østlivn.14, 1415 Oppegård og få tilsendt studieopplegget på papir.

Hvis det i en studiesirkel oppstår tvil om et faglig spørsmål kan dere kontakte Fritz C. Holte. E-post-adressen er fritz.c.holte@oppegard.online.no.

Tilbakemeldinger.   Tekniske feil meldes til webmaster